Iespējamais atbalsts

Programma MEDIA 2007 ir Eiropas Komisijas atbalsta programmas audiovizuālajā jomā, kas profesionāliem pieejamas filmu un TV producentiem, filmu izplatītājiem, starptautisku filmu festivālu organizatoriem, kā arī audiovizuālās jomas profesionāļu apmācību organizatoriem. Atbalsts ir pieejams, katrā konkrētajā gadījumā iesūtot projektus MEDIA 2007 koordinatoriem Briselē, iepriekš konsultējoties ar MEDIA Desk pārstāvi Latvijā.

Iesaistīšanās MEDIA 2007 programmās ļauj saņemt finansiālu atbalstu sekojošās jomās:

  1. Latvijas filmu un TV projektu izstrādei;
  2. Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšanai;
  3. Eiropas audiovizuālo darbu popularizēšanai un festivāliem;
  4. Audiovizuālās jomas profesionāļu apmācībai (scenāriju rakstīšana, producēšana un jaunās tehnoloģijas).

Vispārējie principi:

  1. No MEDIA iespējams saņemt tikai 50% no nepieciešamā finansējuma, pārējie 50% producentam jānodrošina no citiem avotiem;
  2. MEDIA atbalsta tikai profesionāļus ar iepriekšēju pieredzi, piemēram, lai pretendētu uz atbalstu pilnmetrāžas spēlfilmas izstrādei, vai nu producentam vai producējošai kompānijai iepriekš jābūt saražotai un izplatītai pilnmetrāžas dokumentālai vai spēlfilmai. Ja šis ir jūsu pirmais projekts jaunā kompānijā, nebūtu ieteicams rakstīt pieteikumu MEDIA 2007;
  3. Projektam palīdzēs, ja tajā būs Eiropas dimensija (saturiski); filmu gadījumā – lai gatavo produktu varētu izplatīt vairāk kā vienā Eiropas valstī;
  4. Projektu izstrādes ziņā priekšroka tiks dota filmām bērniem un jauniešiem.

Kas notiek, kad nauda saņemta:

Programmā MEDIA 2007 Projektu izstrādes atbalsts ir subsīdija. Atbalstītais projekts ir jāizstrādā, jāieniedz detalizēta finanšu atskaite un scenārija gala variants.