RE MEDIA logo

Radošā Eiropa 2021. – 2027. vizuālā identitāte

Radošā Eiropa MEDIA 2021. – 2027. logo lejupielādei

Radošā Eiropa 2014. – 2020. vizuālā identitāte

MEDIA 2007. – 2013. logo lejupielādei