Starptautiskā finansējuma iespējas kultūras un radošo nozaru projektiem 2022-2023

Trešdien, 2022. gada 9. novembrī

ES māja, Aspazijas bulvāris 28 / ZOOM

Programma

11.00 Ievadvārdi
11.10 Ziemeļvalstu ministru padomes birojs – Ieva Hermansone, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja   padomniece
11.30   Erasmus+/Mobilitātes iespējas Ance Mekša, vecākā eksperte
11.50   Erasmus+/Sadarbības projektu iespējas – Nelda Mikanova, vecākā eksperte
12.10   kafijas pauze
12.30   Jaunais Eiropas Bauhaus/Jaunie koprades un finansējuma veidi Ieva Zībārte, Latvijas Arhitektu savienība,   Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta vadītāja
12.50   CERV – Zane Meļķe un Agnese Rubene, CERV kontaktpunkta konsultantes
13.10   Radošā Eiropa/Kultūras atzara uzsaukumi – Anastasija Konkina, Radošā Eiropa kultūras kontaktpunkta   konsultante
13.30   Radošā Eiropa/MEDIA atzara uzsaukumi – Lelda Ozola, Radošā Eiropa MEDIA biroja vadītāja
13.50   Jautājumi un atbildes