Eiropas filmu festivāli

Eiropas filmu festivālu atbalsta mērķis ir palielināt skatītāju interesi par citu Eiropas valstu audiovizuālo saturu un veicināt tā apriti un atpazīstamību.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
Pagaidām nav informācijas vai EACEA organizēs info sesiju par šo konkursu.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Organizācijas no MEDIA dalībvalstīm, kuru galvenā nodarbošanās ir festivāla organizēšana.
Festivāli, kas var pretendēt uz atbalstu, ir tādi: Kuru programmēšanas politika un atlases procedūra ir skaidri definēta un kas organizē seansus plašai sabiedrībai, kā arī akreditētiem starptautiskiem audiovizuālajiem profesionāļiem un presei;Kuru filmu programma 50% sastāv no ne-nacionālām Eiropas filmām no valstīm, kas piedalās RE MEDIA Programmā, ieskaitot valstis ar zemu filmu ražošanas kapacitāti;Kam līdz 2022. gada 31. decembrim ir notikuši vismaz 3 festivāli.

KĀDI FESTIVĀLI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Eiropas festivāli, kuros tiek programmēta ievērojama daļa citu valstu Eiropas audiovizuālo darbu, kas gada griezumā veic pasākumus, kuru mērķis ir paplašināt un atjaunot auditoriju un īstenot novatoriskas auditorijas informēšanas aktivitātes, kā arī iniciatīvas jauniešu auditorijai.
Pieteikumi iekļauj stratēģijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku pasākuma norisi un nodrošinātu dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu, un daudzveidību.
Pieteikumi demonstrē aktivitātes, kas risinās 2 gadu garumā.
Uz atbalstu nevar pretendēt: festivāli, kuros tiek plānoti tikai tādi darbi kā reklāmas, tiešraides pasākumi, TV seriāli, mūzikas video, videospēles, amatieru filmas, mobilo tālruņu filmas, reklāmklipi un mākslas darbi, kam nav naratīvs raksturs. Tematiski festivāli, piemēram, kultūras pasākumi vai ar mākslu/tehnoloģiju/zinātni saistīti pasākumi, kā arī īpaši specializēti festivāli, kas nodarbojas ar konkrētām tēmām (piemēram, tūrisms, sports, gastronomija, mode, veselība utt.)

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Var pretendēt uz atbalstu no 19 000 līdz 75 000 eiro atkarībā no demonstrēto filmu skaita.

Īsfilmu festivāli < 150 Eiropas filmas 19 000 EUR
Īsfilmu festivāli 151 – 250 Eiropas filmas 25 000 EUR
Īsfilmu festivāli > 250 Eiropas filmas 33 000 EUR
Citi festivāli < 41 Eiropas filmas 27 000 EUR
Citi festivāli 41 – 60 Eiropas filmas 35 000 EUR
Citi festivāli 61 – 80 Eiropas filmas 41 000 EUR
Citi festivāli 81 – 100 Eiropas filmas 46 000 EUR
Citi festivāli 101 – 120 Eiropas filmas 55 000 EUR
Citi festivāli 121 – 200 Eiropas filmas 63 000 EUR
Citi festivāli >200 Eiropas filmas 75 000 EUR
Citi festivāli ir festivāli, kas demonstrē animācijas, dokumentālās filmas, globālas filmas un jauniešu filmas