RE MEDIA dalībvalstis

Ar melnu – high capacity countries

Ar zaļu oranžu – low capacity countries Group A

Ar oranžu – low capacity countries Group B

Kandidātvalstis un to dalība programmā