Inovatīvi biznesa modeļi

Atbalsts inovatīviem biznesa modeļiem paredzēts, lai uzlabotu Eiropas darbu redzamību un pieejamību un palielinātu auditoriju digitālajā vidē. Projekti meklēs atbildes uz specifiskiem audiovizuālās nozares izaicinājumiem, piemēram, kā nodrošināt, lai skatītājam viegli atrast, ko skatīties, risinās izplatīšanas logu secības jautājumus, finansējuma piesaisti un teritorialitāti. Atbalsts tiks sniegts arī nozares zaļās domāšanas instrumentiem.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
EACEA organizētās info sesijas ieraksts un prezentācija atrodami šeit, ritinot uz leju līdz 16. decembrim.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas organizācijas no MEDIA dalībvalstīm, kam ir pieredze līdzīgu Eiropas mēroga projektu realizācijā.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Inovatīvu rīku un biznesa modeļu izstrāde audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu Eiropas darbu pieejamību, atpazīstamību un auditorijas piesaisti digitālajā laikmetā, palielinot Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspēju un padarot to videi draudzīgāku.
Pieteikumos būtiski ir iekļaut stratēģijas, kas nodrošina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku nozari, kā arī dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu, daudzveidību un reprezentativitāti.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Projekta tāme (maksimālā atbalsta summa) nav ierobežota. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 60%.
Atbalsts būs balstīts uz tāmes pozīcijām (faktiskās izmaksas ar vienības izmaksām un vienotas likmes elementiem). Tas nozīmē – TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz konkursa nolikums.