Sīkdatņu politika

Par sīkdatņu izmantošanu

Izmantojot portālu Mediadesklatvia.eu, Jūs piekrītat, ka Mediadesklatvia.eu mājaslapā ievietotās veiktspējas/analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot portāla Mediadesklatvia.eu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai (10.panta astotā daļa), kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti; vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā (10.panta sestā daļa).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus, lai uzlabot lietotāja ērtības.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, vara iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Mediadesklatvia.eu izmanto “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Šo sīkdatņu radītā informācija par mājaslapas izmantošanu tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Mājaslapas apmeklētāja IP adrese, pielietojot IP anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros.

„Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā lietotājs izmanto attiecīgo mājaslapu, lai Centram sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm mājaslapā un sniegtu citus ar mājaslapas un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaistīs šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. Tāpat „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja tas ir likumā noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Radošā Eiropa MEDIA sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par Mediadesklatvia.eu mājaslapas apmeklētājiem.

Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Sīkdatņu veidi

Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu) , gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu). Mājaslapa Mediadesklatvia.eu izmanto sekojošas Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes:

Mērķis  Apraksts

Obligāti nepieciešamās – Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājas lapā, izmantot tās sniegtās iespējas kā arī identificēties.

Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes – Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājas lapu, piemēram, lai noteiktu kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām.

Funkcionālas sīkdatnes – Šīs sīkdatnes ļauj mūsu mājas lapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu utml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.

Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). Vairāk lasiet www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.