Filmu standarta identifikācijas numurs

Kopš 2017. gada, piesakoties filmu izplatīšanas atbalstam vai arī TV filmu ražošanas atbalstam, projektam ir nepieciešams  standarta identifikācijas numurs. To ir iespējams pieteikt divās organizācijas:

ISAN (International Standard Audiovisual number)

vai

EIDR (Entertainment ID Registry)

Tas būs filmas unikālais reģistrācijas numurs, līdz ar to filmu visos laikos būs iespējams identificēt, neskatoties uz nosaukuma (vai citu būtisku elementu) maiņu. Producents var izvēlēties – vai nu filmu reģistrēt ISAN vai EIDR sistēmā – reģistri tiks apvienoti un abi numuri ir ar līdzvērtīgu svaru. Reģistrācija ir maksas pakalpojums, un producentam ir iespēja to izdarīt jebkuras valsts filiālē – atkarībā no tā, kur tajā brīdī ir izdevīgāk.