Auditorijas attīstīšana un kino izglītība

​Auditorijas attīstības un kino izglītības konkursa mērķis ir popularizēt Eiropas audiovizuālos darbus, tostarp mantojuma darbus, un atbalstīt visu vecumu auditoriju, jo īpaši jauniešu, iesaistīšanos un attīstību visā Eiropā un ārpus tās.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas kultūras organizācijas. Pieteikumus var iesniegt atsevišķi pretendenti (atsevišķi finansējuma saņēmēji), kā arī konsorciji, kuros ir vismaz divi pretendenti (savstarpēji nesaistītas struktūras).

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

​Inovatīvi projekti, kas nodrošina Eiropas mēroga sadarbību, īpaši izmantojot jaunus digitālos rīkus, kuru mērķis ir:
Skatītāju intereses un zināšanu palielināšana par Eiropas filmām un audiovizuālajiem darbiem, tostarp īpašām filmu mantojuma programmām;
Auditorijas piesaistes palielināšana visas Eiropas mērogā;
Veicināt esošu Eiropas filmu un audiovizuālo darbu katalogu ietekmi uz auditorijas attīstību, filmu izglītību un kinopratību;
Vismaz 50% no projekta filmām un audiovizuālajiem darbiem ir jābūt no RE MEDIA valstīm.
Projekta aktivitātēm ir jāsasniedz plaša Eiropas auditorija, vismaz piecās RE MEDIA valstīs.
Pieteikumos jāiekļauj stratēģijas, kas nodrošina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku nozari, kā arī dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu un daudzveidību.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Projekta tāme (maksimālā atbalsta summa) nav ierobežota. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Atbalsts būs balstīts uz tāmes pozīcijām (faktiskās izmaksas ar vienības izmaksām un vienotas likmes elementiem). Tas nozīmē – TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz konkursa nolikums.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%.
Projekti NEDRĪKST gūt peļņu (t.i., ieņēmumu pārpalikums + ES dotācija pār izmaksām). Peļņas organizācijām ir jādeklarē savi ieņēmumi, un, ja ir peļņa, mēs to atskaitīsim no galīgās atbalsta summas.