Programmas

2002. gada 4. jūlijā Latvijas Republika parakstīja Saprašanās memorandu ar Eiropas Komisiju par Latvijas dalību Eiropas Savienības audiovizuālās jomas atbalsta programmā MEDIA.

MEDIA 2007 ir Eiropas Savienības programma, kas nostiprina Eiropas filmu, TV un jauno mēdiju konkurences spēju, kā arī veicina Eiropas audiovizuālo produktu starptautisko apriti. MEDIA 2007 darbības laiks ir no 2006. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (turpinot MEDIA I, MEDIA II un MEDIA Plus uzsākto darbu). Programmas kopējais budžets 755 miljoni Eiro. MEDIA 2007 atbalsta sekojošas jomas:

  1. Projektu izstrāde (viens projekts/projektu kopums)
  2. Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšana
  3. Eiropas audiovizuālo darbu popularizēšana un festivāli
  4. Profesionāļu apmācība (scenāriju rakstīšana, producēšana un jaunās tehnoloģijas)

MEDIA Programmā var piedalīties ES dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas valstu (Lihtenšteina, Norvēģija un Islande), kā arī Šveices audiovizuālās jomas institūcijas. Dalībvalstu informācijas centrus jūs varat atrast šeit.

MEDIA 2007 darbu pārrauga MEDIA Komiteja, kas apstiprina nozarēs pieņemtos lēmumus , veic izmaiņas finansēšanas noteikumos un nosprauž stratēģiskās vadlīnijas. MEDIA Komitejā katru dalībvalsti pārstāv divi profesionāļi, kas dodas uz Briseli strādāt vidēji reizi divos mēnešos. No Latvijas MEDIA Komitejā darbojas Jolanta Miķelsone, LR Kultūras Atašejs Eiropas Savienībā un Ilze Gailīte Holmberga, Nacionālā kino centra direktore.

Saites:

Programmas MEDIA 2007 mājas lapa:
http://ec.europa.eu/information_society/media

Nacionālā Kino centra mājas lapa:
www.nkc.lv

Latvijas Republikas kultūras ministrijas mājas lapa:
www.km.gov.lv