A/v projektu kataloga izstrāde

Atbalsts Eiropas audiovizuālu darbu kataloga izstrādei, kas veicina Eiropas neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju, lai stiprinātu to ekonomisko nozīmi tirgū. Mērķis ir arī palielināt audiovizuālo producentu spēju izstrādāt projektus ar starptautisku izplatīšanas potenciālu Eiropā un ārpus tās, kā arī veicināt Eiropas un starptautiskos kopražojumus.

Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas plāno izstrādāt 3 līdz 5 audiovizuālo darbu projektus spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā. Pretendenti savam katalogam var pievienot jauna režisora īsfilmu, kuras garums ir līdz 20 minūtēm.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
EACEA organizētās info sesijas ieraksts un prezentācija atrodami šeit, ritinot uz leju līdz 7. decembrim.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas filmu studijas no MEDIA dalībvalstīm, ar nesenu pieredzi starptautiski izplatītu darbu ražošanā.
Filmu studija, kas kopš 2016. gada saražojusi un komerciāli izplatījusi vismaz divus a/v darbus 3 valstīs ārpus savas valsts. Tiem jābūt:
Animācijas, spēles vai dokumentālās filmas vai seriāli, kuru kopējais garums ir vismaz 24 minūtes;
Filmām jābūt demonstrētām kinoteātros, pārraidītām televīzijā vai darītām pieejami digitālajās platformās vismaz trīs valstīs, izņemot pieteikuma iesniedzēja valsti, pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
Digitālajās platformās izplatītajiem darbiem ir jābūt bijušiem pieejamiem trīs dažādās raidorganizācijās.
Izplatīšanai jābūt komerciāla rakstura – seansi festivālu laikā netiek uzskatīti kā komerciāla izplatīšana.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

3 līdz 5 darbu izstrāde, kas paredzēti komerciālai izplatīšanai kinoteātros, televīzijā vai digitālajās platformās šādās kategorijās: animācija, radoša dokumentālā filma vai spēlfilma.
Tikai šādu darbu izstrādes aktivitātes ir attiecināmas:
Spēlfilmas, animācijas un radošās dokumentālās filmas ar minimālo garumu 60 minūtes, kas galvenokārt paredzētas demonstrēšanai kinoteātros;
Spēlfilmas vai seriāli, kuru kopējais garums ir vismaz 90 minūtes, animācijas filmas vai sērijas ar kopējo garumu vismaz 24 minūtes un radošās dokumentālās filmas vai sērijas, kuru kopējais garums ir vismaz 50 minūtes, kas galvenokārt paredzētas izrādīšanai televīzijā vai digitālajās platformās;
Jebkura garuma interaktīvi, tiešsaistes spēlfilmu, animācijas vai radoši dokumentālu filmu projekti (piemēram, virtuālās realitātes projekti);
Darbi, kas veidoti kā sērijas ar kopīgu izplatīšanas un mārketinga stratēģiju, ir jāiesniedz kā seriāls. Atsevišķas sērijas nevar sadalīt atsevišķos pieteikumos, un tās nevar iesniegt kā atsevišķus darbus vienā pieteikumā.
Katalogam var pievienot jauna režisora īsfilmu, kuras garums ir līdz 20 minūtēm.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Projekta maksimālā atbalsta summa svārstās no 90 000 līdz 510 000 eiro. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu. Atbalsts būs fiksētas summas veidā (lump sum).
Atbalsta summa atkarīga, kādus projektus esat iekļāvuši katalogā:
Animācijas filmas projekts: 55 000 eiro;
Animācijas seriāls: 60 000 eiro;
Radoša dokumentālā filma: 30 000 eiro;
Radošs dokumentālais seriāls: 35 000 eiro;
Spēlfilma, kuras ražošanas budžets ir mazāks vai vienāds ar 5 miljoniem eiro: 45 000 eiro;
Spēlfilma ar ražošanas budžetu virs 5 miljoniem eiro: 60 000 eiro;
Spēlfilmu seriāli, kuru ražošanas budžets ir mazāks vai vienāds ar 5 miljoniem eiro: 55 000 eiro;
Spēlfilmu seriāli ar ražošanas budžetu virs 5 miljoniem eiro, bet mazāku par 20 miljoniem eiro: 75 000 eiro;
Spēlfilmu seriāli ar ražošanas budžetu virs 20 miljoniem eiro: 100 000 eiro;
Īsfilma: 10 000 eiro.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 60%.