Iespējamais atbalsts

 

STARPTAUTISKU FILMU PROJEKTU ATTĪSTĪŠANA UN RAŽOŠANA

RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS STARPTAUTISKU AUDIOVIZUĀLO PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAI Iespēja filmu studijām ar pieredzi pretendēt uz fiksētu summu filmas projekta attīstīšanai:25 000   EUR dokumentālai filmai
30 000   EUR spēlfilmai ar kopējo tāmi < 1.5 milj. EUR
50 000   EUR spēlfilmai ar kopējo tāmi > 1.5 milj. EUR
60 000   EUR animācijas filmaiSvarīgākie kvalificēšanās kritēriji:

  • Filmu studijai jābūt dibinātai vismaz 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas datuma;
  • Projektus iesniedz elektroniski;
  • Studijas iepriekšējam darbam jābūt saražotam ne agrāk kā pirms 5 gadiem un izplatītam starptautiski;
  • Vērtēšanas gaitā 5 automātiskie punkti tiek piešķirti filmu projektiem, kas ekskluzīvi domāti skatītājiem līdz 16 gadu vecumam.

Galvenās izmaiņas:

  • Projektu iesniegšanas pulksteņa laiks mainījies no plkst. 12:00 uz plkst. 17:00 (pēc Briseles laika), bet, kā vienmēr, ieteikums vislabāk iesniegt iepriekšējā dienā!
  • Vairs netiek pieņemti pilni scenāriji – sižeta izklāsts un dialogu paraugi nedrīkst pārsniegt 20 lpp.

 

RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS STARPTAUTISKU TV PROGRAMMU RAŽOŠANAI Iespēja filmu studijām ar starptautisku pieredzi pretendēt uz atbalstu filmas ražošanai (12.5 % no raž. tāmes spēlfilmām un animācijai; 20% – dok. filmām), ja filma projekta stadijā pārdota vismaz 3 dažādu Eiropas valstu TV kanāliem.
RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS VIDEO SPĒĻU PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAI Uz atbalstu 10 000 –   150 000 EUR apmērā var pretendēt spēles:

  • kuru pamatā ir stāsts
  • kuru lietotājs ietekmē stāsta attīstības gaitu
  • kuras ir inovatīvas un ar potenciālu pielietojumu ārpus ražotājas valsts robežām

 

RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS AUDIOVIZUĀLO PROJEKTU KATALOGA ATTĪSTĪŠANAI 3 – 5 projektu katalogs var pretendēt uz atbalstu 70 000 – 200 000 EUR apmērā (katra projekta attīstīšanai paredzot 10 000 EUR – 60 000 EUR)

Iesniedzot projektu katalogu, producents var papildu pretendēt uz 10 000 EUR, kas nosegtu 80% no īsfilmas ražošanas, ko veido jaunie talanti

FILMU IZPLATĪŠANA

RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS STARPTAUTISKĀM EIROPAS FILMU PĀRDOŠANAS AĢENTŪRĀM Ikgadējs atbalsts Eiropas filmu pārdošanas aģentūrām, balstoties uz pārdoto filmu skaitu
RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS EIROPAS FILMU IZPLATĪŠANAI KINOTEĀTROS CITĀS VALSTĪS Eiropas filmu pārdošanas aģentūrām, kas, sadarbībā ar filmu izplatītājiem, izplata ES filmas kinoteātros
RADOŠĀ EIROPA: AUTOMĀTISKAIS ATBALSTS EIROPAS FILMU IZPLATĪŠANAI CITĀS VALSTĪS – IZPLATĪTĀJIEM Ikgadējs atbalsts Eiropas filmu izplatītājiem, balstoties uz pārdoto biļešu skaitu uz Eiropas filmām
RADOŠĀ EIROPA: AUTOMĀTISKAIS ATBALSTS EIROPAS FILMU IZPLATĪŠANAI CITĀS VALSTĪS – PĀRDOŠANAS AĢENTŪRĀM Ikgadējs atbalsts Eiropas filmu pārdošanas aģentūrām, balstoties uz pārdoto filmu un biļešu skaitu

FESTIVĀLI, FONDI UN TIRGI

RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS EIROPAS FILMU FESTIVĀLU ORGANIZĒŠANAI Nozīmīgu starptautisku filmu festivālu organizēšanai, kuri aktīvi sadarbojas ar citu Eiropas valstu festivāliem un kuru programmā ir vismaz 70% ES filmu no vismaz 15 valstīm
RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS STARPTAUTISKIEM KOPRAŽOJUMA FONDIEM Kopražojuma fondiem, lai veicinātu kopražojumus starp Eiropas un trešo valstu producentiem
RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS STARPTAUTISKU FILMU POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMU/TIRGU ORGANIZĒŠANAI Nozīmīgu starptautisku filmu projektu tirgu u.c. Eiropas mēroga filmu popularizēšanas pasākumu organizēšana

FILMU IZRĀDĪŠANA UN AUDITORIJAS ATTĪSTĪŠANA

RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS STARPTAUTISKIEM FILMU IZGLĪTĪBAS PASĀKUMIEM Sadarbības veicināšanai un jaunu digitālu izglītības rīku attīstīšanai (nepieciešami vismaz 3 partneri no 3 dažādām Eiropas valstīm, kur runā 3 dažādās valodās)
RADOŠĀ EIROPA: ATBALSTS AUDIOVIZUĀLU EIROPAS DARBU POPULARIZĒŠANAI TIEŠSAISTĒ Atbalsts eksistējošām Eiropas VOD platformām un to sadarbības veicināšanai