Eiropas filmu datu bāzes

Lai noskaidrotu, vai kopražojumu filma tiek kvalificēta kā Eiropas filma, izmantojiet 2 datu bāzes:

Europa Cinemas uzturētā

RE MEDIA filmu datu bāze