Visas atbalsta shēmas

Atbalsta shēma Shēmas sadaļa Pieteikšanās termiņi Īss apraksts
Audiovizuālu projektu izstrāde Viens projekts 23/11/2012
12/04/2013
Dokumentālā filma min 25’
Animācijas filma min 24’
Spēlfilma min 50’
Iespējamais atbalsts: 10 000 – 60 000 EUR
Projektu kopums I 23/11/2012
12/04/2013
Vairāki projekti (vismaz 3, ne vairāk kā 5)
Iespējamais atbalsts: 70 000 – 190 000 EUR
Projektu kopums II 23/11/2012
12/04/2013
Kompānijām, kas saņēmušas Projektu kopums I atbalstu un ir jau iesniegušas finansiālu atskaiti par vismaz vienu no projektu kopumā ietvertajiem projektiem.
Interaktīvi projekti 23/11/2012
12/04/2013
Interaktīvi projekti, kas atvasināti no filmu projektiem
I2I Audiovisual Atbalsts ar bankas aizdevumu finansētiem filmu projektiem 07/01/2013 Projektiem, kas sākti laikā no 01/07/2012 līdz 07/01/2013
07/06/2013 Projektiem, kas sākti laikā no 01/12/2012 līdz 07/06/2013
Izplatīšana Izplatīšana TV 10/12/2012
03/06/2013
Atbalsts filmu projekta ražošanai, ja tas projekta stadijā pārdots vismaz 4 dažādu Eiropas valstu TV kanāliem.
Izvēles shēma 30/11/2012
01/04/2013
01/07/2013
Atbalsts Eiropas filmu izplatītājiem kinoteātros
Automātiskais atbalsts 18/06/2012 Atbalsts Eiropas filmu izplatītājiem kinoteātros, balstoties uz pārdoto biļešu skaitu
Atbalsts kinoteātriem 31/01/2013 Atbalsts Eiropas filmu kinoteātru digitalizācijai
Atbalsts pārdošanas aģentūrām 18/06/2012 Kas veicina Eiropas filmu izplatīšanu.
Atbalsts kinoteātru tīklu veidošanai 16/07/2012 K/t kuru programmā vismaz 70%  Eiropas filmas.
Audiovizuālo darbu popularizēšana un festivāli Atbalsts festivāliem 16/11/2012 Festivāliem, kas sākas laikā no 01/05/2013 līdz 31/10/2013
30/04/2013 Festivāliem, kas sākas laikā no 01/11/2013 līdz 30/04/2014
Atbalsts filmu popularizēšanas pasākumiem 14/12/2012 Starptautisku pasākumu organizēšanai, kas sākas laikā no 01/06/2013 līdz 31/12/2013
03/06/2013 Starptautisku pasākumu organizēšanai, kas sākas laikā no 01/01/2014 līdz 31/05/2014
Atbalsts Eiropas audiovizuālo darbu un profesionāļu dalībai filmu festivālos trešajās valstīs 12/08/2009 Pasākumiem, kas sākas laikā no 01/01/2010 līdz 31/05/2010
Atbalsts tālākizglītībai Atbalsts profesionāļu kursu organizēšanai 16/04/2012 Starptautisku kursu organizēšanai scenāriju rakstīšanas, filmu menedžmenta un jauno tehnoloģiju jomā (2 gadu līgumiem kursiem, kas plānoti 2013. un 2014. gadā)
Atbalsts filmu skolu sadarbības kursu organizēšanai 29/04/2011 Starptautisku kursu organizēšanai filmu skolu sadarbības ietvaros
Jaunās tehnoloģijas Atbalsts satura digitalizēšanas un izplatīšanas pilot-projektiem 18/06/2012 Jaunu starptautisku izplatīšanas platformu radīšanai audiovizuālajam saturam
  Atbalsts VOD platformām 25/06/2012 Jaunu starptautisku VOD (video uz pieprasījuma) platformu veidošanas uzsākšanai
MEDIA International Atbalsts apmācību un filmu popularizēšanas un izplatīšanas projektiem starp Eiropas un trešajām valstīm 31/03/2010 Augsnes radīšana MEDIA Mundus programmai, kas sākās 2011. gadā
MEDIA Mundus Atbalsts apmācību un filmu popularizēšanas un izplatīšanas projektiem starp Eiropas un trešajām valstīm 28/09/2012 Audiovizuāliem sadarbības projektiem starp valstīm Eiropā un ārpus tās, kas notiek laikā no 01/02/2013 līdz 31/03/2014