Kontakti

Radošā Eiropa projektu pieteikšanas platforma

Radošā Eiropa Izpildaģentūra Briselē

Radošā Eiropa MEDIA
Nacionālais kino centrs
Lelda Ozola
Peitavas iela 10
Rīga LV1050, Latvija
[email protected]

Tālr.: +371 29460646
www.mediadesklatvia.eu

Radošā Eiropa KULTŪRA
LR Kultūras ministrija
Anastasija Konkina, Andrejs Lūkins
Kr. Valdemāra 11A
Rīga LV1364, Latvija
[email protected]

Tālr: +371 25784718
www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/