Eiropas filmu izplatīšana

Konkurss iepriekš pazīstams ar nosaukumu – Eiropas filmu izplatīšana – izvēles shēma. Filmas ‘kustībā’ palielinās Eiropas darbu apriti un paplašinās to auditoriju, atbalstot citu Eiropas filmu izplatīšanu kinoteātros un tiešsaistē. Atbalsts vērsts uz Eiropas mēroga izplatīšanas stratēģijām, ko koordinē Eiropas filmu pārdošanas aģenti, lai izplatītu filmas, akcentējot jaunos talantus un filmas, kas domātas jauniešu auditorijas piesaistei.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgi Eiropas filmu pārdošanas aģenti (sales agents) no MEDIA dalībvalstīm.
Pārdošanas aģentam ar izplatāmās filmas producentu jābūt noslēgtam starptautiskam pārdošanas līgumam, kas paredz tiesības filmu pārdot vismaz 15 MEDIA dalībvalstīs.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Attiecīgās filmas izplatīšanas kampaņas Eiropas kinoteātros un tiešsaistē, ko koordinē pārdošanas aģents.
Projektam ir jāpiesaista vismaz 7 dažādi filmu izplatītāji, no kuriem vismaz 2 jābūt no valstīm ar zemāku audiovizuālo kapacitāti.
Filmas ražošanas tāmei jābūt ne lielākai kā 15 miljonu eiro.
Lielākajai daļai filmas veidotāju jābūt reģistrētiem RE MEDIA valstīs.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Projekta tāme (maksimālā atbalsta summa) nav ierobežota. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Atbalsts būs balstīts uz tāmes pozīcijām (faktiskās izmaksas ar vienības izmaksām un vienotas likmes elementiem). Tas nozīmē – TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz konkursa nolikums.