TV un tiešsaistes saturs

Atbalsts televīzijas un tiešsaistes saturam ir paredzēts, lai palielinātu audiovizuālo producentu spēju izstrādāt un radīt spēcīgus projektus ar ievērojamu starptautisku potenciālu, kā arī veicinātu Eiropas un starptautiskos kopražojumus televīzijas un tiešsaistes platformās.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
EACEA organizētās info sesijas ieraksts un prezentācija atrodami šeit, ritinot uz leju līdz 6. decembrim.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas producēšanas studijas no MEDIA dalībvalstīm.
Iesniegšanas stadijā ir nepieciešami iepriekšpārdošanas līgumi vismaz ar 2 raidsabiedrībām no MEDIA dalībvalstīm, kas apliecina raidorganizāciju finansiālu dalību projektā.
Galvenajam iesniedzējam (koordinatoram) jāpieder lielākajai daļai autortiesību.
Vismaz 40% no kopējā ražošanas tāmes ir jābūt garantētam no trešo pušu finansējuma avotiem, piemēram, raidorganizāciju, izplatītāju, fondu un privāto un/vai valsts kapitāla ieguldījumiem. Nodokļu atmaksas finansējums tiek pieņemts kā trešās puses finansējuma avots tikai tad, ja to apstiprina kompetento iestāžu apliecinošie dokumenti.
Vismaz 50% no kopējā ražošanas tāmes ir jānāk no MEDIA dalībvalstīm.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas, kas paredzētas lineārai un nelineārai apraidei, demonstrējot ciešu sadarbību starp raidorganizācijām no dažādām MEDIA dalībvalstīm.
Projekti a augstu radošo/māksliniecisko vērtību un plašu starptautiskas izplatīšanas potenciālu.
Inovatīvi projekti satura un finansējuma ziņā, kas atspoguļo plānoto izplatīšanas stratēģiju.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta pieteikumiem, kas piedāvā zaļās filmēšanas stratēģijas, kā arī dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu un daudzveidību.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Radošajām dokumentālajām filmām (min 50 min. garām) maksimālā dotācijas summa ir
300 000 eiro vienam projektam.
Animācijas filmām (min. 24 minūtes garām) maksimālā dotācijas summa ir 500 000 eiro vienam projektam.
Spēlfilmām (min 90 minūtes garām) maksimālā dotācijas summa vienam projektam ir:
500 000 eiro, ja attiecināmais ražošanas budžets ir mazāks par 10 miljoniem eiro;
1 miljons eiro, ja attiecināmais ražošanas budžets ir no 10 līdz 20 miljoniem eiro;
2 miljoni eiro, ja attiecināmais ražošanas budžets pārsniedz 20 miljonus eiro.
Atbalsts tiek rēķināts kā fiksēta summa (lump sum) maksimums 20% no plānotās ražošanas tāmes.