Iespējamais atbalsts

ATBALSTS FILMU VEIDOŠANAI
Atbalsts audiovizuālo projektu attīstīšanai:

Viens projekts

 

Iespējams pretendēt uz fiksētu summu:25 000   EUR dokumentālai filmai

30 000   EUR spēlfilmai ar kopējo tāmi < 1.5 milj. EUR

50 000   EUR spēlfilmai ar kopējo tāmi > 1.5 milj. EUR

60 000   EUR animācijas filmai

Projektu katalogs

3 – 5 projektu katalogs var   pretendēt uz atbalstu 70 000 – 200 000 EUR apmērā (katram projektam   paredzot 10 000 EUR – 60 000 EUR)

Video spēles

Uz atbalstu 10 000 –   150 000 EUR apmērā var pretendēt spēles:

  • kuru pamatā ir stāsts
  • kuru lietotājs ietekmē   stāsta attīstības gaitu
  • kuras ir inovatīvas   un ar potenciālu pielietojumu ārpus ražotājas valsts robežām
Atbalsts starptautisku TV filmu ražošanai Filmu   projekta ražošanai (12.5 % no raž. tāmes spēlfilmām un animācijai; 20% – dok.   filmām), ja tas projekta stadijā pārdots vismaz 3 dažādu Eiropas valstu TV   kanāliem.
Atbalsts starptautiskiem kopražojumu fondiem Darbojošamies kopražojumu fondiem – filmu kopprojektiem   starp ES un trešajām valstīm.
FILMU IZPLATĪŠANAS ATBALSTS
Atbalsts Eiropas filmu izplatīšanai kinoteātros citās   valstīs Eiropas   filmu izplatītājiem, kas izplata ES filmas kinoteātros
Eiropas filmu izplatīšana citās valstīs – automātiskais   atbalsts Ikgadējs atbalsts Eiropas filmu izplatītājiem   kinoteātros, balstoties uz pārdoto biļešu skaitu
Atbalsts Eiropas filmu pārdošanas aģentūrām Ikgadējs atbalsts Eiropas filmu pārdošanas aģentūrām,   balstoties uz pārdoto filmu skaitu
Atbalsts kinoteātru tīkla veidošanai Atbalsts   Eiropas kinoteātriem, kas demonstrē galvenokārt Eiropas filmas
ATBALSTS FILMU FESTIVĀLU UN PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI
Atbalsts   starptautisku filmu festivālu organizēšanai Nozīmīgu starptautisku filmu festivālu   organizēšana, kuru programmā ir vismaz 70% ES filmu no vismaz 15 valstīm
Atbalsts   starptautisku filmu popularizēšanas pasākumu organizēšanai Nozīmīgu starptautisku filmu projektu tirgu   u.c. Eiropas mēroga filmu popularizēšanas pasākumu organizēšana
ATBALSTS FILMU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PASĀKUMIEM UN AUDITORIJAS PAPLAŠINĀŠANAI
Starptautisku tālākizglītības kursu organizēšana Eiropas mēroga kursu organizēšanai   audiovizuālās jomas profesionāļiem
Auditorijas paplašināšanas starptautisku pasākumu   organizēšana
  • Filmu lietošanas   prasme (Film literacy) – vismaz 3 partneri no dažādām valstīm sadarbojas auditorijas   paplašināšanas pasākumu organizēšanā
  • Auditorijas attīstības   pasākumi – gada svarīgāko Eiropas filmu programmēšana dažādās platformās to   popularizēšanai