2024. gada konkursu info sesijas

Tiešsaistes info sesijas un to ieraksti

Konkurss

Pieteikšanās termiņš konkursam

Ieraksts no 27.okt. šeit

TV un tiešsaistes saturs I (TV and Online Content)

07.12.2023

Ieraksts no 24.okt. šeit

Filmu projektu kataloga izstrāde (European slate development)

13.12.2023

Ieraksts no 06.nov. šeit

Starptautiski filmu tirgi un tīklošanās pasākumi (Markets & networking)

18.01.2024

Ieraksts no 21. nov. šeit

Video spēļu un virtuālā satura izstrāde (Video Games & Immersive Content Development)

24.01.2024

Ieraksts no 24. nov. šeit

Inovatīvi biznesa modeļi (Innovative tools and business models)

25.01.2024

Ieraksts no 6. dec. šeit

Žurnālistikas partnerības – sadarbība (Journalism Partnerships – Collaboration)

14.02.2024

Ieraksts no 6. dec. šeit

Žurnālistikas partnerības – plurālisms (Journalism Partnerships – Pluralism)

14.02.2024

Ieraksts no 16. janv. 15.00–17.30 šeit

Filmu kopražojumu projektu izstrāde (European co-development)

06.03.2024

Ieraksts no 4. dec. šeit

Ziņu mediju pratība (News Media Literacy)

07.03.2024

Ieraksts no 29. nov. šeit

Eiropas filmu izplatīšana I (Films on the Move)

14.03.2024

Ieraksts no 31. janv. 11.30–13.00 šeit

Eiropas tiešsaistes platformu tīkli (European VOD networks and operators)

09.04.2024

Ieraksts no 5. dec. šeit

Eiropas filmu festivālu tīkli (European Festival Networks)

11.04.2024

Ieraksts no 12. janv. 11.30–13.00 šeit

Radošas inovāciju laboratorijas (Creative Innovation Lab)

25.04.2024

Plānota 15. martā 15.30 (pēc LV laika) šeit

Automātiskais atbalsts par Eiropas filmu izplatīšanu 2023. gadā (European Film Distribution)

25.04.2024

Ieraksts no 27.okt. šeit

TV un tiešsaistes saturs II (TV and Online Content)

14.05.2024

 

Automātiskais atbalsts Eiropas filmu pārdošanas aģenti (European Film Sales Agent)

20.06.2024

Ieraksts no 29. nov. šeit

Eiropas filmu izplatīšana II (Films on the Move)

18.07.2024

Ieraksts no 24.okt. šeit

Filmu projektu kataloga izstrāde mazajām valstīm (European mini-slate development)

10.09.2024