Automātiskais atbalsts – Eiropas filmu izplatīšana

Konkurss atbalsta mērķis ir palielināt Eiropas darbu starptautisko apriti un paplašinās to auditoriju, atbalstot Eiropas filmu izplatītājus, kas darbojas Eiropas filmu izplatīšanā kinoteātros.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas filmu izplatīšanas kompānijas, kas reģistrētas un darbojas RE MEDIA dalībvalstīs.
Kompānija atbilst šādiem kritērijiem:
– ir filmas izplatīšanas tiesību īpašnieks attiecīgajā valstī;
– veic filmas izplatīšanu attiecīgajā valstī (nosaka iznākšanas datumu, plāno, kontrolē un īsteno izplatīšanas un reklāmas kampaņu);
– sedz izplatīšanas izmaksas attiecīgajā valstī.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Projektiem ir divi posmi:
1. Potenciālā fonda veidošana, kas tiks piešķirts atkarībā no uzņēmuma darbības rezultātiem Latvijas tirgū – pārdoto biļešu skaitu Eiropas filmām (kas nav Latvijas filmas) 2023. gadā.
2. Darbības īstenošana – ja atbalsts tiek saņemts, tas jāiegulda:
– citu Eiropas valstu filmu kopražošanā;
– citu Eiropas valstu filmu izplatīšanas tiesību iegūšanai, piemēram, piešķirot minimālās garantijas;
– citu Eiropas valstu filmu popularizēšanā, mārketingā un reklāmā gan kinoteātru, gan tiešsaistes režīmā.
Kādu filmu datus izplatītājs apkopo, lai pretendētu uz atbalstu:
– Filmas (kas nav LV filmas) saražotas ne senāk kā 2020. gadā, kas komerciāli izplatītas kinoteātros (un to platformās) Latvijā laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;
– Spēlfilmas, animācijas vai dokumentālās filmas, kas ir vismaz 60 min garas;
– Filmas ir saražotas Eiropas filmu studijā un atbilst vismaz 50% no 19 punktiem, kas izklāstīti konkursa nolikuma 12. lpp. – filmas radošie un tehniskie veidotāji, kā arī filmēšanas un montāžas norises vietas.
Kas vēl jāņem vērā LV izplatītājam, plānojot pieteikties uz atbalstu:
– Apkopotajos datos var iekļaut tikai tās filmas, uz kurām pārdotas vismaz 200 biļetes;
– Maksimālais pārdoto biļešu skaits, ko var iekļaut pieteikumā, ir 16 000 vienai filmai;
– Kopumā LV izplatītājam 2023. gadā jābūt pārdotām vismaz 5 000 biļetēm.
Izplatītāja pieteikumā uzrādītais pārdoto biļešu skaits pirms iesniegšanas ir apstiprināts Nacionālajā Kino centrā.

KĀ TIEK APRĒĶINĀTS POTENCIĀLĀ FONDA APMĒRS?

Fonds tiek aprēķināts, reizinot 2023. gadā sasniegto pārdoto biļešu skaitu ar zemāk minēto koeficientu.
Koeficients tiek noteikts atkarībā no izplatīšanas valsts un no filmas nacionalitātes.
Valsts, kurā darbojas izplatītājsFilmas nacionalitāte
 FrancijaVācija, Spānija, ItālijaPārējās valstis, kas darbojas RE MEDIA programmā
 KoeficientsKoeficientsKoeficients
Francija, Itālija, Spānija, Vācija1.11.32.3
Austrija, Beļģija, Nīderlande, Polija1.31.62.3
Čehija, Dānija, Grieķija, Norvēģija, Portugāle, Somija,  Ungārija, Zviedrija1.82.02.3
Pārējās RE MEDIA dalībvalstis2.02.32.3
Priekšfinansējums – 70% no maksimālās paredzētās atbalsta summas pēc līguma parakstīšanas.