Eiropas filmu izplatīšana

Konkurss iepriekš pazīstams ar nosaukumu – Eiropas filmu izplatīšana – izvēles shēma. Filmas ‘kustībā’ palielinās Eiropas darbu apriti un paplašinās to auditoriju, atbalstot citu Eiropas filmu izplatīšanu kinoteātros un tiešsaistē. Atbalsts vērsts uz Eiropas mēroga izplatīšanas stratēģijām, ko koordinē Eiropas filmu pārdošanas aģenti, lai izplatītu filmas, akcentējot jaunos talantus un filmas, kas domātas jauniešu auditorijas piesaistei.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgi Eiropas filmu pārdošanas aģenti (sales agents) no RE MEDIA dalībvalstīm.
Pārdošanas aģentam ar izplatāmās filmas producentu jābūt noslēgtam starptautiskam pārdošanas līgumam, kas paredz tiesības filmu pārdot vismaz 15 RE MEDIA dalībvalstīs.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Attiecīgās filmas izplatīšanas kampaņas Eiropas kinoteātros un tiešsaistē, ko koordinē pārdošanas aģents.
Projektam ir jāpiesaista vismaz 7 dažādi filmu izplatītāji, no kuriem vismaz 2 jābūt no valstīm ar zemāku audiovizuālo kapacitāti.
Filmas pirmizrādi var plānot ātrākais 10 nedēļas pēc projekta iesniegšanas konkursā.
Filma atbilst sekojošiem galveniem kritērijiem:
– Tā ir vismaz 60 min. gara spēles, animācijas vai dokumentālā filma;
– Pabeigta ne senāk kā 2022. gadā;
– Filmas ražošanas tāme nav lielāka kā 15 miljoni eiro;
– Lielākajai daļai filmas veidotāju jābūt reģistrētiem RE MEDIA valstīs;

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Visa projekta tāme, uz ko pretendē pārdošanas aģents (maksimālā atbalsta summa), nav ierobežota. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Atbalsts būs balstīts uz tāmes pozīcijām (faktiskās izmaksas ar vienības izmaksām un vienotas likmes elementiem). Tas nozīmē – TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz konkursa nolikums.
Atbalsta intensitāte visam projektam – 90%
Priekšfinansējums – 70% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Projektā iesaistītie filmu izplatītāji RE MEDIA dalībvalstīs var pretendēt uz 70% no filmas reklāmas izmaksām (P&A costs) savā valstī, ko piešķirtā atbalsta ietvaros segs pārdošanas aģents.
Atbalsta ‘griesti’ izplatītājiem ir atšķirīgi dažādās valstīs:
– Max EUR 150.000 for FR, ES, IT and DE;
– Max EUR 60.000 for AT, BE, NL, PL;
– Max EUR 30.000 for CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE;
– Max EUR 10.000 visās pārējās teritorijās.