TV un tiešsaistes saturs

Atbalsts televīzijas un tiešsaistes saturam ir paredzēts, lai palielinātu audiovizuālo producentu spēju izstrādāt un radīt spēcīgus projektus ar ievērojamu starptautisku potenciālu, kā arī veicinātu Eiropas un starptautiskos kopražojumus televīzijas un tiešsaistes platformās.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, izveidojot anketu FTOP portālā (anketas pieejamas no 03.10.2023).
Pieteikties vēlams izstrādes procesa beigu posmā un vēlākais filmas pirmajā oficiālajā filmēšanas dienā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas producēšanas studijas no MEDIA dalībvalstīm.
Iesniegšanas stadijā ir nepieciešami iepriekšpārdošanas līgumi vismaz ar 2 raidsabiedrībām no MEDIA dalībvalstīm, kas apliecina raidorganizāciju finansiālu dalību projektā un kuru apliecinājuma vēstulēs skaidri norādīta licences cena un licences darbības ilgums.
Galvenajam iesniedzējam (koordinatoram) jāpieder lielākajai daļai autortiesību.
Vismaz 40% no kopējā ražošanas tāmes ir jābūt garantētam no trešo pušu finansējuma avotiem: raidorganizāciju, izplatītāju, fondu un privāto un/vai valsts kapitāla ieguldījumiem. Nodokļu atmaksas finansējums tiek pieņemts kā trešās puses finansējuma avots tikai tad, ja to apstiprina kompetento iestāžu apliecinošie dokumenti. Producentu un kopproducentu pašu ieguldījums netiek  uzskatīts kā trešās puses finansējuma avots.
Vismaz 50% no kopējā ražošanas finansējuma ir jānāk no MEDIA dalībvalstīm.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas (vai seriāli), kas paredzētas lineārai un nelineārai apraidei, demonstrējot ciešu sadarbību starp raidorganizācijām no dažādām MEDIA dalībvalstīm.
Projekti ar augstu radošo/māksliniecisko vērtību un plašu starptautiskas izplatīšanas potenciālu.
Satura un finansējuma ziņā inovatīvi projekti, kas atspoguļojas plānotajā izplatīšanas stratēģijā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta pieteikumiem, kas piedāvā zaļās filmēšanas stratēģijas, kā arī dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu un daudzveidību.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Radošajām dokumentālajām filmām (min 50 minūtes) maksimālā dotācijas summa ir 300 000 eiro vienam projektam.
Animācijas filmām (min. 24 minūtes) maksimālā dotācijas summa ir 500 000 eiro vienam projektam.
Spēlfilmām (min 90 minūtes) maksimālā dotācijas summa vienam projektam ir:
500 000 eiro, ja attiecināmais ražošanas budžets ir mazāks par 10 miljoniem eiro;
1 miljons eiro, ja attiecināmais ražošanas budžets ir no 10 līdz 20 miljoniem eiro;
2 miljoni eiro, ja attiecināmais ražošanas budžets pārsniedz 20 miljonus eiro.
Atbalsts tiek rēķināts kā fiksēta summa (lump sum), kas sasniedz ne vairāk kā 20% no plānotās ražošanas tāmes.