Inovatīvi biznesa modeļi

Atbalsts inovatīviem biznesa modeļiem paredzēts, lai uzlabotu Eiropas darbu redzamību un pieejamību un palielinātu auditoriju digitālajā vidē. Projekti meklēs atbildes uz specifiskiem audiovizuālās nozares izaicinājumiem, piemēram, kā nodrošināt, lai skatītājam viegli atrast, ko skatīties, risinās izplatīšanas logu secības jautājumus, finansējuma piesaisti un teritorialitāti. Atbalsts tiks sniegts arī zaļās domāšanas veicināšanai nozarē.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas organizācijas, kam ir pieredze līdzīgu Eiropas mēroga projektu realizācijā.
Juridiskas personas (publiskas vai privātas), kas reģistrētas kādā no programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīm:
– ES dalībvalstīs (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās);
– valstīs, kas nav ES dalībvalstis: valstīs, kas iekļautas EEZ sarakstā, valstīs, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).
Var pieteikties viena organizācija vai konsorcijs, kurā ir vismaz 2 dalībnieki.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Inovatīvu rīku un biznesa modeļu izstrāde audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu Eiropas darbu pieejamību, atpazīstamību un auditorijas piesaisti digitālajā laikmetā, palielinot Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspēju un padarot to videi draudzīgāku.
Pieteikumos būtiski ir iekļaut stratēģijas, kas nodrošina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku nozari, kā arī dzimumu līdzsvaru, iekļaušanu, daudzveidību un reprezentativitāti.
Projekti var ietvert:
– Subtitrēšanas vai meklēšanas rīkus, kas tiks plaši izmantoti dažādās valstīs un dažādās platformās, lai atvieglotu audiovizuālo darbu pieejamību un uzlabotu auditorijas iespējas atrast vajadzīgo saturu;
– Biznesa modeļus, kas uzlabo audiovizuālo tirgu efektivitāti un pieejamību: automatizēta tiesību pārvaldības sistēma, datu vākšanas un analīzes tehnoloģijas;
– Biznesa modeļus, kuru mērķis ir optimizēt izplatīšanas platformu sinerģiju (festivāli, kinoteātri, VOD…); – Biznesa rīkus, ar kuru palīdzību tiek attīstīti jauni ražošanas, finansēšanas, izplatīšanas vai popularizēšanas modeļi, balstoties uz jaunajām tehnoloģijām (mākslīgais intelekts, blokķēdes, virtuālā realitāte, metaverse, NFT u. c.);
– Inovatīvus rīkus un biznesa modeļus, kas palīdz attīstīt videi draudzīgāku audiovizuālo industriju.
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 36 mēnešus.
Iepriekš atbalstīto projektu īsi apraksti

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms neierobežots – atbilst projekta vajadzībām. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%.
Priekšfinansējums – 40% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.