Radošas inovāciju laboratorijas

Atbalsts projektiem, kas inovatīvā veidā iesaista gan audiovizuālo jomu, gan kādu citu no kultūras jomām (mūziku, grāmatas, muzejus, utt.), lai uzlabotu Eiropas darbu redzamību un pieejamību un palielinātu auditoriju digitālajā vidē.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
Info sesija par konkursa noteikumiem plānota 12. janvārī no plkst. 11.30 – 13.00 šeit
2023. gada konkursā 6 atbalstīto projektu īss apraksts šeit, ritinot uz leju līdz Funded Project List

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Neatkarīgas Eiropas organizācijas, kam ir pieredze līdzīgu Eiropas mēroga projektu realizācijā.
– juridiskas personas (publiskas vai privātas);
– reģistrētas kādā no programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīm:
– ES dalībvalstis (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās);
– valstis, kas nav ES dalībvalstis: valstis, kas iekļautas EEZ sarakstā, valstis, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).
Var pieteikties viena organizācija vai konsorcijs, kurā ir vismaz 2 dalībnieki.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Projekti, kuru rezultātā netiek radīts saturs, bet gan rīks, kas risina izaicinājumus, ar ko saskaras audiovizuālā joma un kāda cita kultūras joma
Projekti, kas:
– Ar virtuālo rīku palīdzību palīdz popularizēt Eiropas saturu un veicina auditorijas attīstību
– Ražošanā, finansēšanas mehānismos, izplatīšanā vai popularizēšanā izmanto AI, Big data, blockchain, Virtual Worlds, NFT (non-fungible token), etc.)
– Izdomā jaunus veidus kā samazināt kultūras projektu negatīvo ietekmi uz vidi
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 24 mēnešus.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms neierobežots – atbilst projekta vajadzībām. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu. Iepriekšējos konkursos atbalsta apjoms 1 projektam – apm. 1 000 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%.
Priekšfinansējums – 60% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un fiksētās summas (lump sum) elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.