Videospēļu un virtuālā satura izstrāde

Atbalsta mērķis ir palielināt Eiropas videospēļu ražotāju, XR studiju un audiovizuālo darbu ražošanas uzņēmumu kapacitāti, lai izstrādātu videospēles un interaktīvu virtuālo saturu ar potenciālu sasniegt globālu auditoriju. Šis atbalsts palīdzēs Eiropas videospēļu nozarei kļūt konkurētspējīgākai, palielinās virtuālā satura ražošanu un pieejamību, kā arī ļaus Eiropas izstrādātājiem saglabāt intelektuālo īpašumu.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Eiropas videospēļu ražošanas uzņēmumi, XR/VR studijas un audiovizuālo darbu ražošanas uzņēmumi, kas var demonstrēt pieredzi komerciāli izplatītu video spēļu/virtuālā satura ražošanā.
Uzņēmumi, kas reģistrēti kādā no RE MEDIA valstīm un kas tieši vai netieši, pilnībā vai ar vairākuma līdzdalību pieder šo valstu pilsoņiem.
Uzņēmumi, kas no 2021. gada 1. janvāra līdz šī konkursa iesniegšanas termiņam ir saražojuši un komerciāli izplatījuši video spēli. Servisa darbi, t.i., projekti, kurus iesniedzēja organizācija izstrādājusi citam uzņēmumam uz līguma pamata, nav attiecināmi. Kā arī projekti, kurus iesniedzēja uzņēmuma darbinieks ir ražojis citā uzņēmumā. Darbi, kas nav pabeigti darbi un vēl tiek izstrādāti testa režīmā, arī nav attiecināmi.
Var pieteikties viens uzņēmums vai konsorcijs, kurā ir vismaz 2 dalībnieki.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Atbalsts tiks sniegts interaktīvu naratīvu darbu un prototipu izstrādei ar oriģinālu saturu, kas paredzēti globālai komerciālai izmantošanai datoros, konsolēs, mobilās ierīcēs, planšetdatoros, viedtālruņos un izmantojot citas tehnoloģijas.
Atbalstāmas ir tikai aktivitātes, kas saistītas ar naratīvu videospēļu (interaktīva virtuālā satura) izstrādes fāzi neatkarīgi no platformas vai paredzamās izplatīšanas metodes. Ar izstrādes fāzi saprot periodu, kas sākas no idejas līdz pirmā prototipa vai testa versijas izstrādei — atkarībā no tā, kas tiek radīts vispirms. Lai stāstu uzskatītu par naratīvu, tas ir jāstāsta vai jārāda visas spēles (vai virtuālā satura) laikā, nevis tikai ievadā vai beigās.
Projekti, kas ilgst ne vairāk kā 36 mēnešus.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Maksimālais atbalsta apjoms ir 200 000 € vienam projektam. Piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 60%.
Atbalsts tiek rēķināts kā fiksēta summa (lump sum).