Kopražojuma filmu projektu izstrāde

Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas plāno izstrādāt vienu filmu kopražojuma projektu spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā. Mērķis ir palielināt audiovizuālo producentu spēju izstrādāt projektus ar starptautisku izplatīšanas potenciālu Eiropā un ārpus tās, kā arī veicināt Eiropas filmu kopražojumus.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, reģistrējoties FTOP portālā.
EACEA organizētās info sesijas ieraksts un prezentācija atrodami šeit. Tā notiks 2024. gada 16. janvārī 15.00-17.30

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

Pieteikumu iesniedz vismaz 2 neatkarīgas Eiropas filmu studijas, kas juridiski reģistrētas vismaz 2 dažādās MEDIA dalībvalstīs, ar nesenu pieredzi starptautiski izplatītu darbu ražošanā.  
Projekta vadītājs un partneris(-i):
– Jābūt neatkarīgām Eiropas filmu studijām;
– Nedrīkst būt saistītas struktūras (affiliated entities);
– Jābūt parakstītam kopražojuma līgumam;
– Vienam no partneriem ir jāpieder lielākajai daļai tiesību – tiek akceptēts arī 50/50 sadalījums.   Projekta vadītājam jābūt sekojošai iepriekšējai pieredzei:
– Kopš 2017. gada jābūt saražotam vienam animācijas, radošās dokumentālās filmas vai spēlfilmas projektam vismaz 24 minūšu garumā (ja vien tas nav VR darbs);
– Kas komerciāli izplatīts vismaz 3 valstīs, ārpus savas valsts, pirms šī konkursa iesniegšanas termiņa.
– Darbam jābūt saražotam iesniedzēja filmu studijā, vai arī tā izveidē ir bijis iesaistīts producents vai kāds no filmu studijas akcionāriem.
Projekta vadītājs var iesniegt tikai vienu projektu šajā konkursā. BET tas papildu var būt partneris pieteikumā, ko iesniedz cits projekta vadītājs.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Tikai šādu kopražojuma darbu izstrādes aktivitātes ir attiecināmas:
Spēlfilmas, animācijas un radošās dokumentālās filmas ar minimālo garumu 60 minūtes, kas galvenokārt paredzētas demonstrēšanai kinoteātros;
Spēlfilmas vai seriāli, kuru kopējais garums ir vismaz 90 minūtes, animācijas filmas vai sērijas ar kopējo garumu vismaz 24 minūtes un radošās dokumentālās filmas vai sērijas, kuru kopējais garums ir vismaz 50 minūtes, kas galvenokārt paredzētas izrādīšanai televīzijā vai digitālajās platformās;
– Jebkura garuma interaktīvi, tiešsaistes spēlfilmu, animācijas vai radoši dokumentālu filmu projekti (piemēram, virtuālās realitātes projekti);
Filmu projekta pirmā filmēšanas diena tiek plānota ne ātrāk kā 10 mēnešus pēc konkursa iesniegšanas termiņa datuma.
Projekta darbības ilgums – 30 mēneši.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Kopražojuma filmas projekta maksimālā atbalsta summa ir 60 000 eiro katram partnerim.
Ja iesniegtais projekts ir spēlfilmas seriāls ar ražošanas budžetu virs 2 miljoniem eiro, tad atbalsta summa katram partnerim ir 100 000 eiro.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%