Kontakti

Radošā Eiropa programma Latvijā

Radošā Eiropa programma Eiropā

Radošā Eiropa Media Izpildaģentūra Briselē

 

Radošā Eiropa MEDIA

Lelda Ozola
Peitavas iela 10
Rīga LV1050, Latvija
mediadesk@nkc.gov.lv

Tālr.: +371 6735 8857
www.mediadesklatvia.eu

 

Radošā Eiropa KULTŪRA

Zanda Aveniņa
Antonijas iela 9, 2 st.
Rīga LV1050, Latvija
radosaeiropa@km.gov.lv

Tālr: +371 6733 0228
www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/