Starptautiski filmu tirgi un tīklošanās pasākumi

Konkursa mērķis ir veicināt Eiropas satura popularizēšanu pasaules tirgū un sekmēt sadarbību visā audiovizuālās jomas vērtību ķēdē, lai kopīgi radītu un popularizētu Eiropas audiovizuālos darbus, tostarp:

  • Uzlabotu esošo Eiropas tirgu inovatīvo aspektu un to sistēmisko ietekmi uz industriju;
  • Veicinātu Eiropas tirgu tīklu veidošanos;
  • Veicinātu Eiropas tirgu tīklu attīstību, lai kopražotu seriālus;
  • Veicinātu tirgu ilgtspējību, kā arī virzību uz zaļo kursu un iekļaujošu politiku;
  • Uzlabotu Eiropas audiovizuālo darbu konkurētspēju, apriti un popularizēšanu starptautiskos tirgos;
  • Nodrošinātu, lai Eiropas audiovizuālā nozare pilnībā izmantotu tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības inovācijas iespējas.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Rūpīgi izlasiet konkursa nolikumu, lai saprastu, vai atbilstat nosacījumiem.
Visi pieteikumi tiek ievadīti, izveidojot anketu FTOP portālā (anketas pieejamas no 03.10.2023).

Galvenie nosacījumi īsumā:

KAS VAR PIETEIKTIES?

– juridiskas personas (publiskas vai privātas); – reģistrētas kādā no programmas “Radošā Eiropa” dalībvalstīm: – ES dalībvalstis (tostarp aizjūras zemēs un teritorijās); – valstis, kas nav ES dalībvalstis: valstis, kas iekļautas EEZ sarakstā, valstis, kas asociētas programmā “Radošā Eiropa” (list of participating countries).
– starptautiskas organizācijas – uz tām neattiecas nosacījums par reģistrēšanu dalībvalstīs;
– var pieteikties viena organizācijas vai konsorcijs, kurā ir vismaz 2 dalībnieki.

KĀDI PROJEKTI VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Tirgi: Nozares pasākumi, fiziski, digitāli vai hibrīdi, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp Eiropas audiovizuālās jomas profesionāļiem, veicinot kopražojumus un pārdošanu, lai sekmētu Eiropas audiovizuālās nozares attīstību;Pasākumiem jāpielāgojas pašreizējām tirgus tendencēm un jāietver inovatīvs saturs (videospēles, VR, XR, mākslīgais intelekts, multivide), animācija vai žanra audiovizuālie darbi.
Tirgu tīkli: Tematiski vai ģeogrāfiski organizēti tirgu tīkli, stiprinot to ietekmi uz audiovizuālo nozari. Piemēram, vairāki konkrēta reģiona filmu tirgi vai konkrētu audiovizuālo darbu veidu tirgi (t. i., bērnu saturs, dokumentālās filmas, animācija, videospēles, AR, VR). Šie tīkli var piedāvāt: pasākumus, kas saistīti ar dažādiem esošajiem tirgiem MEDIA valstīs un ārpus tām. Tie ietvers filmu profesionāļu darbību stiprinošus pasākumus, kuru mērķis ir veicināt Eiropas audiovizuālo darbu izplatīšanu vai pieredzes apmaiņu, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvām tehnoloģijām uzņēmējdarbībā. vai pasākumus, kas saistīti ar seriālu kopražošanu, kuru rezultātā tiek radīti auditorijas pieprasīti un konkurētspējīgi Eiropas seriāli.
Projekti, kas ilgst 24 mēnešus.

UZ CIK LIELU ATBALSTU VAR PRETENDĒT?

Atbalsta apjoms neierobežots – atbilst projekta vajadzībām.
Atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz izdevumu tāmi (kurā uzrādītas faktiskās izmaksas ar vienību izcenojumiem un vienotas likmes elementiem). Tiks atlīdzinātas TIKAI attaisnotās izmaksas, ko paredz atbalsta vadlīnijas.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%.
Priekšfinansējums – 50% no maksimālās paredzētās atbalsta summas.
Pēc projekta gala atskaites iesniegšanas (par 2 gadiem), tiek ieskaitīts balansa maksājums.